Triglav

Triglavský národní park Slovinských Alp

18.10.2013 11:42 - stát:

Je jediným národním parkem Slovinska. Rozkládá se na území Julských Alp a patří mezi plošně největší chráněná území v Alpách. Nejvyšší horou je Triglav (2 864 m), který leží v samotném středu parku a je zároveň symbolem Slovinska.

Bled je největší informační středisko. Dvě třetiny parku se nachází nad hranicí lesa a leží v rozmezí 500 až 2 800 m nad mořem. Většina řek a říček vtéká do Soči a do Sávy Dolinky. Soča pramení pod vrcholem Jalovec a vzhledem k její čistotě a rozmanitosti je považována za jednu z nejkrásnějších evropských řek. Nejdelší slovinskou řekou se po soutoku Sávy Dolinky a Sávy Bohinjky stává Sáva. Na území parku leží většina slovinských jezer ledovcového původu. Ozdobou vodní říše jsou samozřejmě také vodopády, z nichž nejznámnější jsou Savica, Peričnik, Skočniky a vodopády na potoce Martuljek.

Vápence dominují celé krajině a na některých místech jsou tvořeny velmi silnými vrstvami). Vznikaly usazováním před 200 miliony lety. V oblasti kolem vrcholu Krn u Mangrtského sedla a Doliny Triglavských jezer nalezneme asi nejbohatší a nejpestřejší lokalitu pro alpinskou ale i teplomilnou květenu. Například vzácné druhy hořců, lilie, lomikámeny, netřesky, rozchodníky a alpskou protěž. Ze zvířecí říše je zde chráněn tetřev hlušec, tetřívek obecný, orel skalní, plch velký a svišť horský. Také kamzíci, mufloni a kozorožci tu mají své místo. Na své si přijdou i milovníci ryb, protože ve vodách Soče je zvláštní druh pstruha.

Na území parku se nesmí tábořit ani bivakovat. Přenocování je možné pouze v chatách a bivacích k tomu určených.

Vápencová krajina se spoustou řek, potůčků a vodopádů doslova láká k navštívení.