Kyjev

Kyjev

18.10.2013 12:05 - stát:

Toto hlavní město Ukrajiny leží v pahorkaté lesnaté krajině na řece Dněpr. Žije zde asi 2,7 milionů obyvatel a chlubí se svou specifickou východní krásou. O tomto městě se říká, že je matkou všech ruských měst, protože bylo hlavním městem nejstaršího státního útvaru východních Slovanů, Kyjevské Rusi. Letos bude slavit své patnáctisté výročí, na svých každoročních městských slavnostech, které se vždy konají poslední neděli v květnu. Nabízí nesčetné množství církevních pravoslavných památek a sovětských vojenských pomníků. Při návštěvě města vám nebude stačit jenom den, možná ani týden, abyste viděli vše, co nabízí Kyjev.

Památky v Kyjevě

Chrám sv. Michala – Původní chrám vznikl již ve 12. století a zásadní renovací prošel v 16. a 17. století. Typické jsou pro tuto stavbu z modrých odstínů zlaté věžičky. V roce 1933 byl sovětskou komunistickou mocí nechán zbourat. Až po pádu sovětského svazu se v roce 1991 začalo usilovat o znovupostavení tohoto neodmyslitelného symbolu města a v roce 1999 byla tato myšlenka uskutečněna.

Kyjevskopečerská lávra – Tento pravoslavný klášterní komplex z 11. Století je dodnes nejen obrovským turistickým lákadlem, ale také stále sídlem metropolity, tedy nejvyššího církevního pravoslavného hodnostáře na ukrajine.

Zlatá brána – V 11. století se na rozkaz Jaroslava Moudrého začali stavět rozsáhlá opevnění. Součástí toho opevnění byly i 3 brány. Ta nejznámější „Zlatá“ dříve udivovala dobyvatele, dnes už jenom turisty.