Valletta

Valletta

18.10.2013 10:07 - stát:

Historie hlavního města Valletty se píše od 16. Století. O rozvoj se postarali především členové suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana známí jako maltézští rytíři. Město je obehnáno důmyslně vystavěnými hradbami, které dokázaly odolávat nejen času, ale i dávným útokům osmanských vojsk.

Architektura hlavního města má především barokní charakter s prvky manýrismu, a nepatrnými stopami klasicismu a moderní architektury. I přes fakt, že je hlavním městem, má Valletta pouhých 6000 trvale žijících obyvatel.  Město je přímo poseto architektonickými památkami. Je ozdobeno unikátními kostely, paláci a muzei lákajícími návštěvníky z celého světa. Svou krásou a historickou hodnotou se již v roce 1980 zasloužilo o status světového dědictví UNESCO.

Z obrovského množství vzácných staveb stojí za zmínku katedrála St. John, který sloužil v minulosti maltézským rytířům. Uvnitř katedrály se nachází působivé bašty, úchvatná architektura.  V bohaté vnitřní výzdobě zobrazil Mattia Preti historii rytířského řádu. Významní rytíři řádu jsou pod kamennými podlažními kvádry pohřbeni. Ovšem největším pokladem jsou dva Caravaggiovy obrazy, umístěné v oratoři – Sv. Jeroným a Stětí svatého Jana.

K nejvýznamnějším stavbám ve městě patří Palác velmistrů, ve kterém, jak už název napovídá, sídlili velmistři řádu Johanitů. Dnes jeho stěny hostí nejen maltský parlament, slouží i jako oficiální sídlo maltského prezidenta. Dalšími úctyhodnými stavbami jsou Cassa Rocca Piccola, Pevnost sv. Elma, zharady Argoti či Národní archeologické muzeum, které sídlí v Domě rytířů z Provence. Ukrývá v podstatě celou maltskou historii až po moderní dějiny tohoto úchvatného ostrovního státu, ovšem dominantou tohoto muzea je poměrně rozsáhlá sbírka sošek žen, tzv. Venuší. Město bylo situováno jako pevnost s navzájem kolmými ulicemi. Leží na poloostrově mezi dvěma přírodními přístavy Marsamxett a Grand Harbour.

Maltský přístav je velice rozlehlý, pro mnohé je nejkrásnějším přístavem ve Středomoří. Turisté vyhledávají nejen překrásné písečné pláže, kavárny a vinárny v centru, ale i historickou architekturu tohoto krásného města, klidné večery v lehce osvětlených uličkách, kterým dodávají tu pravou romantickou atmosféru staré vápencové stavby, dřevěné balkóny a okouzlující kostelíky.