Podmínky webu

Internetový portál www.cestuj-levne.cz je provozován společností Collorito s.r.o. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice.
Portál slouží k výměně informací týkající se levného cestování po České republice a po světě.

Kromě případů, kdy žadatel sám poskytne společnosti osobní data, neshromažďuje společnost Collorito s.r.o. žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu.

Návštěvníci a uživatelé portálu berou na vědomí, že obsah tohoto portálu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, jimiž se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn kopírovat, distribuovat, rozmnožovat, prodávat, měnit, upravovat či přenášet obsah webu nebo do něj jakkoliv zasahovat. Uživatel dále není oprávněn tento používat pro komerční účely nebo obsah webu pro tyto účely jakkoliv zpřístupňovat. Pro využívání obsahu tohoto portálu nesmí uživatel využívat automatizovaných procesů.

Za obsah, který na tento web vkládají uživatelé, jsou vždy odpovědni. Zároveň jsou povinni řídit se platnými zákony České republiky. Zakázáno je především vkládání příspěvků, které slouží k propagaci služeb a zboží, jejichž reklama je regulována příslušnými předpisy, dále se zakazuje vyzývání k rasové nesnášenlivosti a vkládání vulgárních příspěvků. Dále je zakázáno vkládání obrázků a dalších dokumentů, pokud uživatel není vlastníkem autorských práv nebo nedostal souhlas se zveřejněním. Příspěvky, které mají za cíl poškození subjektu nebo osoby, nebude tolerováno. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který na cestuj-levne.cz vkládají uživatelé.

Veškeré obrázky a texty umístěné na portále pocházejí z volně přístupných zdrojů, kdy jejich majitelé dali souhlas k použití obrázků nebo textů a to i z komerčního hlediska.

Provozovatel nevykonává dohled nad obsahem vložným uživatelem.