Plitvická jezera

Plitvická jezera

18.10.2013 9:41 - stát:

Veškeré krásy Chorvatska se ale nenacházejí pouze v přímoří. Už zhruba 70km od pobřeží se nachází soubor Plitvických jezer rozprostírající se na ploše přes 200 ha. Celý národní park, jehož jsou Plitvická jezera součástí, se rozkládá na bezmála 30 000 ha mezi vápencovými horami Velká a Malá Kapela na horním toku řeky Korana. Všechna jezera jsou stupňovitě rozložena a propojena průtoky. Okolní krásu vystihuje i 140 vodopádů a 20 tajuplných jeskyň.

Ze zástupců rostlinstva tu nalezneme zejména dřeviny jako je buk, jedle, smrk a tis tvořící zde ohromné lesy. Z živočichů je zde pak možné zahlédnout medvědy, lišky, srny nebo třeba divoká prasata.

Park si nezachovává stále stejnou tvář. Ovšem není to člověk, kdo zasahuje do jeho podoby. Mnoho dolních jezer vzniklo propadem stropů podzemních jeskyní a terasy, které mají ta následek již zmíněnou stupňovitost jednotlivých jezer, způsobují zdejší bakterie, které svým působením vytvářejí řadu teras. Výška těchto teras stoupa každoročně asi o 3 cm.

V horní části Plitvických jezer nalezneme 12 jezer a 2 říčky, které jednotlivá jezera spojují. Leží zde i největší ze souboru zdejších jezer – jezero Kozjak, jehož rozloha činí přes 80 ha. Všechna výše ležící jezera pak napájí Prošcanské jezero, jež je položeno nejvýše. Zdejší kráse prostě nedominuje pouze stojící voda, ale naleznete zde i mnoho říček a vodopádů. Mezi nejkrásnější patří vodopádový útvar Sastavci.