Lucemburk

Lucemburk

18.10.2013 10:04 - stát:

Je hlavní a zároveň také největší město Lucemburského velkovévodství. Přibližný počet obyvatel se pohybuje okolo 83 tisíc. Město se nachází v hornaté oblasti na soutoku řek Alzette a Pétrusse. Tento složitý a členitý terén je dostupný díky velice důmyslnému  komplexu mostu, které poskytují nádherný výhled na zdejší krajinu. Proto jsou často vyhledávány turisty. Jedním z dominantních znaků Lucemburku je jeho bankovní a administrativní soustava. Sídlí zde několik bankovních domů světového formátu a konta tu mají podnikatelé z celého světa. V dřívějších dobách se tato oblast používala jako vojenská pevnost. Což nám dokládá bohaté opevnění města a rozsáhlá síť podzemních chodeb.

Katedrála Notre-Dame

Nejprve se jednalo o kostel, který byl později povýšen na katedrálu. Kostel byl založen 7. května 1613 a 17. října 1621 byl zasvěcen Panně Marii. 27. června 1870 papež Pius IX. Povýšil na katedrálu. V letech 1935-1938 došlo k rozšíření katedrály díky velkému množství poutníků, kteří tudy procházeli. Katedrála je také významná díky hrobce Jana Lucemburského a dalších členu vévodské rodiny

Hrad Vianden

Tato památka je velice významná pro český národ. Narodil se zde Jan Lucemburský, který si vzal Elišku Přemyslovnu a stal se českým králem. A díky tomu se Lucembursko roku 1310 stalo součástí českého státu. Vianden patřil velkovévodské rodině. Nyní patří Lucembursku, které ho kompletně zrekonstruovalo. Nyní se jedná o památku vyhledávanou nejen turisty ale třeba i hollywoodskými filmaři. Z hradu je krásný výhled, který si dokonce oblíbil i samotný Viktor Hugo.