Curych

Curych

18.10.2013 11:59 - stát:

Jedno z nejkrásnějších Švýcarských měst se nachází v severní části této krásné alpské země. Přesněji na břehu Curyšského jezera a řeky Limmat. Curych s 366 tisíci obyvateli (údaj z roku 2005) se stává největším městem, ne však hlavním.

Město Curych je centrem vědy, techniky, hospodářství, kultury a švýcarského vzdělání. Sídlí zde Univerzita Curych, největší a nejprestižnější univerzita Švýcarska.

Curych se pravidelně umísťuje na předních pozicích žebříčku měst s nejlepší kvalitou života na světě.

Schweizerisches Landesmuseum (Švýcarské zemské muzeum)

Jedno z nejbohatších muzeí v zemi s dlouholetou tradicí. Exponáty jsou rozděleny do několika tematických okruhů. Nalezneme zde historické i moderní zbraně a jejich detailně spravovaný vývoj, historii války, ale také šperky, ozdoby, mince nebo třeba historický nábytek. Rozsáhle sbírky tohoto muzea stojí určitě za naší pozornost.

Schauspielhaus (městské divadlo) 750

Divadlo bylo postaveno v 1892. Za tuto dobu prošlo divadlo několika změnami.  V dnešní době divadlo nabízí 750 míst k sezení a patří k nejvýznamnějším divadlům v německy mluvicích zemích.

Švýcarský federální technologický institut v Curychu – ETH

Byla založena v roce 1854. Patří mezi nejprestižnější univerzity na světě. V dnešní době se nachází na 7. místě ve světové konkurenci technických škol. ETH má velice dobře vybavené univerzitní výzkumné středisko, kde studenti uvádějí do praxe svoje teoretické znalosti. A dále se podílejí na výzkumu. V historii této univerzity zde studovalo několik významných osobností. A celkový součet Nobelových cen udělených buď studentům, nebo profesorům na této univerzitě je 31. Jako první nositel Nobelovy ceny byl Albert Einstein v roce 1921 a zatím poslední držitel je Richard F. Heck z roku 2010.