Budapešť

Budapešť

18.10.2013 10:05 - stát:

Město, které si Vás získá hnedka na první dojem svou nezapomenutelnou atmosférou. Velkoměsto vzniklo roku 1873 sloučením tří samostatných částí (Budina, Starého Budina a Pešti). Samým středem protéká řeka Dunaj, která dělí město na dvě geografický velmi odlišné části. Budapešť je osmým největším městem Evropské unie se svým pokladem termálními prameny. Díky kterým se Budapešť stala největším lázeňským městem světa.

Co se týče historie tak za zmínku stojí dobití Budína v roce 1686 Habsburským vojskem. Poté se většina Uher osvobodila od turecké nadvlády. Díky této významné události začala Budapešť opět zkvétat . Spolu s Vídní se později stala Evropskou metropolí. Začali se stavět mosty, železnice, nádraží, továrny, rozkvět zažila i městská doprava.  Budapešť se stala hlavní dopravní žilou v Uhersku. S Maďary tvořili velkou část populace Židé, Němci a Slováné.  Mezi Maďarské předky patříli Keltové již v prvním století př.n.l. Poté roku 89 n.l.  postavili Římané osadu Aquincum k obraně přechodu přes Dunaj. Byla zde umístěna válečná posádka a roku 106 se stala hlavním městem provincie Pannonia Inferior s nemalým počtem  20 000 obyvatel.

Budapešť je domovem 2 milionů obyvatel  a je hlavním městem Maďarské republiky. Je skutečným středem země. V Budapešti žije každý pátý Maďar, město je křižovatkou, díky své poloze ve středu země.  Najdeme zde polovinu průmyslové produkce  celého státu. Díky své poloze je u svých turistů tato země velmi oblíbená ve všech ročních obdobích.  Těžko budete hledat zemi ve které je tak hojné množství  termálních pramenů.

Jako lázeňské centrum se datuje již od dob Římské říše. Ve městě byla vybudována řada architektonický zajímavých lázní. V průběhu druhé světové války však byla převážná většina zničena. Město se od roku 1934 může pyšnit oficiálním označením „Lázeňské město“. V tomto skvostném městě můžete nalézt přes 30 termálních pramenů, čehož deseti z nich se dostalo lázeňské označení.

Mimo jiné je zde také velmi hojné sportovní vyžití. Také zde najdete nepřeberné množství kvalitních restaurací a hotelů.