Benátky

18.10.2013 9:56 - stát:

Benátky jsou ostrovní městem ležícím na severovýchodě Itálie rozkládající se na rozloze 412km2. Město původně stálo na laguně, později se rozrostlo i na okolní břehy. Až do dnešních dob si zachovalo hluboký historický a kulturní význam, snad právě proto byly roku 1987 zapsány na seznam UNESCO a dodnes se jedná o jednu z nejnavštěvovanějších oblastí Itálie. V části města ležící na vodě nalezneme rozsáhlý přístav a na nedaleké pevnině také městské letiště.

Biennale di Venezia

Město žije převážně z turistického ruchu, jemuž napomáhá i prestižní přehlídka dnešního výtvarného umění pořádána jednou za dva roky, které se účastní Česká a Slovenská republika. Nalezneme zde řadu současných grafiků, malířů, sochařů a dalších uměleckých interpretů.

Zároveň s uměleckými přehlídkami je možné shlédnout i Benátský filmový festival, na kterém se jako ocenění za nejlepší film udílí ocenění Zlatého lva.

Grand Canal

Kanálový průplav Grand Canal je jeden z hlavních symbolů a současně také mezi turistiky nejvyhledávanějším cílem Benátek. Táhne se do délky přes 4km a šířky 30 – 90m. Poplujete-li pomocí vaporetta (zdejší vodní autobus), máte možnost spatřit mnoho místních památkových staveb. Jednou z nich je například palác nesoucí název „zlatý dům“, jenž pochází už z 15. Století a jehož architektura nese prvky proslulé benátské gotiky. Dnes v něm nalezneme veřejně přístupnou uměleckou galerii.

Turisticky oblíbeným místem při pouti po Grand Canal se také stává Kostel Santa Maria della Salute ležící na jihovýchodním konci kanálu, ke kterému se jednou ročně vytvoří most spojující kostel s pevnou zemí, přes který poutníci kráčejí aby se dostali na zde probíhající slavnosti.

Náměstí sv. Marka

Jeden ze symbolů Itálie a světově známé pod jménem „Nejkrásnější salón světa“. Snad proto se zde tvoří několikametrové fronty z davů turistů obdivujících památky osazené kolem dokola náměstí, jenž se táhne po délce přes 170m, kterému dominuje Bazilika svatého Marka, který si i přes nepříznivé vlivy počasí, které zde často tvoří náplavu vody, udržel krásu původní byzantskou architekturu. Naproti bazilice se tyčí téměř 100m vysoká zvonice stojící zde od roku 1511, na které je možné spatřit 5 zvonů. Zvonice také poskytuje vyhlídkovou plošinu na kterou můžete vyjet pomocí výtahu.